עמוד-הדברה-ירוקה

"הדברה ירוקה"

הדברה ירוקה- מהי?

במהלך השנים האחרונות חלה עלייה ברמת המודעות בנוגע לשמירה על איכות הסביבה וחלק בלתי נפרד מהשינויים שהתרחשו בא לידי ביטוי בסוג ההדברה בה אנו משתמשים- הלא היא "ההדברה הירוקה" (ידידותית לסביבה).

באמצעות הדברה ירוקה ניתן להפחית את רמת הפגיעה בסביבה. יש לציין כי השימוש בחומרי ההדברה הכימיים עדיין קיים ומשתמשים בו בעיקר בתחומי התברואה והחקלאות. חומרי ההדברה הכימיים עלולים לפגוע במערכת החיסונית של האדם והחי ולגרום למחלות סופניות.

אז למה עדיף לבצע "הדברה ירוקה"?

באמצעות ההדברה הירוקה ניתן להפחית את הסיכונים בצורה משמעותית. חומרי ההדברה הירוקים מורכבים מחומרים טבעיים, מכילים כמות מזערית של רעל (מיקרו- קפסולה) ומתפרקים במהירות גבוהה יותר מחומרי הדברה כימיים. דור התכשירים החדש מורכב באופן טכנולוגי מתקדם אשר מתפרק באיטיות, כך שהרעל משתחרר בצורה מבוקרת, על כן הוא אפקטיבי יותר ואינו מסכן את הציבור.

 יש מקום להדגיש שאין דבר כזה באופן מובהק "הדברה ירוקה" כשימוש במושג הזה, שהרי כל חומרי ההדברה החומר המרוכז הראשוני שלהם נוצר ממיצוי של צמחים, אבל הוא פחות אפקטיבי. ולכן יש שינוי בנוסחא של החומר ע"י כימאים והשינוי הזה הופך את החומר למסונתז וכימי, ולכן את המושג "הדברה ירוקה" יש לקחת בערבון מוגבל.

תפריט עמודים